Privacybeleid

La Grange De Poterie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Contacteer ons op info@LaGrangeDePoterie.com if you have any questions or problems regarding the use of your Personal Data and we will gladly assist you.

Door deze site en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Inhoudsopgave

 1. In dit beleid gebruikte definities
 2. Beginselen inzake gegevensbescherming die wij volgen
 3. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens wij over u verzamelen
 5. Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken
 6. Wie nog meer toegang heeft tot uw Persoonsgegevens
 7. Hoe wij uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contact informatie

Definities

Persoonsgegevens - alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking - elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens.
Betrokkene - een natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden Verwerkt.
Kind - een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
Wij/ons (al dan niet met hoofdletter) -

Beginselen inzake gegevensbescherming

Wij beloven de volgende beginselen inzake gegevensbescherming na te leven:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben wettige gronden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij Persoonsgegevens Verwerken. Wij zullen u op verzoek informatie verstrekken over de Verwerking.
 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • Verwerking geschiedt met minimale gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonsgegevens die voor een bepaald doel nodig zijn.
 • De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 1. Right to information – meaning you have to right to know whether your Personal Data is being processed; what data is gathered, from where it is obtained and why and by whom it is processed.
 2. Right to access – meaning you have the right to access the data collected from/about you. This includes your right to request and obtain a copy of your Personal Data gathered.
 3. Right to rectification – meaning you have the right to request rectification or erasure of your Personal Data that is inaccurate or incomplete.
 4. Recht op wissen - dit betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt verzoeken om uw Persoonsgegevens uit onze bestanden te laten wissen.
 5. Right to restrict processing – meaning where certain conditions apply, you have the right to restrict the Processing of your Personal Data.
 6. Right to object to processing – meaning in certain cases you have the right to object to Processing of your Personal Data, for example in the case of direct marketing.
 7. Right to object to automated Processing – meaning you have the right to object to automated Processing, including profiling; and not to be subject to a decision based solely on automated Processing. This right you can exercise whenever there is an outcome of the profiling that produces legal effects concerning or significantly affecting you.
 8. Right to data portability – you have the right to obtain your Personal Data in a machine-readable format or if it is feasible, as a direct transfer from one Processor to another.
 9. Right to lodge a complaint – in the event that we refuse your request under the Rights of Access, we will provide you with a reason as to why. If you are not satisfied with the way your request has been handled please contact us.
 10. Right for the help of supervisory authority – meaning you have the right for the help of a supervisory authority and the right for other legal remedies such as claiming damages.
 11. Right to withdraw consent – you have the right to withdraw any given consent for Processing of your Personal Data.

Gegevens die we verzamelen

De informatie die u ons heeft verstrekt

Dit kan uw e-mailadres zijn, naam, huisadres, mobiel nummer, bankgegevens, kaartgegevens - informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring met ons te verbeteren. Wij slaan de informatie op die u ons verstrekt zodat u commentaar kunt geven of andere activiteiten op de website kunt uitvoeren, bijvoorbeeld het voltooien van een boeking voor onze glamping.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld uw winkelwageninformatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (als die er is) enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

Informatie van onze partners
Wij verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u hen rechtstreeks hebt verstrekt, ofwel informatie die zij over u hebben verzameld op andere wettelijke gronden. Zie de lijst van onze partners hier.

Voor het publiek beschikbare informatie
Wij kunnen informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 • onze service aan u te verlenen. Dit omvat het voltooien van een boeking voor onze glamping; u voorzien van andere producten en diensten die u heeft aangevraagd; u voorzien van promotionele artikelen op uw verzoek en met u communiceren in verband met deze producten en diensten; communiceren en interactie met u; en u op de hoogte brengen van wijzigingen in diensten.
 • uw klantenervaring te verbeteren;
 • een wettelijke of contractuele verplichting na te komen;

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw Toestemming.

Op grond van het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je te identificeren;
 • om u een dienst te verlenen of om u een product toe te zenden/aan te bieden;
 • om te communiceren, hetzij voor verkoop of facturatie;
 • om borgsommen terug te geven

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • om ons klantenbestand te beheren en te analyseren (aankoopgedrag en -geschiedenis) teneinde de kwaliteit, de verscheidenheid en de beschikbaarheid van aangeboden/verleende producten/diensten te verbeteren;
 • om vragenlijsten af te nemen over de tevredenheid van de gasten;

Zolang u ons niet anders hebt meegedeeld, beschouwen wij het als ons rechtmatig belang u producten/diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met of gelijk zijn aan uw aankoopgeschiedenis/browsinggedrag.

Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd;

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gebruiken uw Persoonsgegevens voor mogelijkheden die de wet biedt. Wij behouden ons het recht voor om verzamelde Persoonsgegevens te anonimiseren en dergelijke gegevens te gebruiken. Wij zullen gegevens die buiten de reikwijdte van dit Beleid vallen alleen gebruiken wanneer deze zijn geanonimiseerd. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die uit de wet voortvloeien, maar niet langer dan 18 maanden.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor bijkomende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Om dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

 • het verband tussen doeleinden, context en aard van de Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
 • de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden en
 • er passende waarborgen voor de verwerking zouden zijn.

Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele verdere Verwerkingen en doeleinden.

Wie heeft nog meer toegang tot uw Persoonsgegevens

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met vreemden. Persoonsgegevens over u worden in sommige gevallen verstrekt aan onze vertrouwde partners om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Onze verwerkingspartners:

 • Stripe.com

Connected third parties:

 • Booking.com

Wij werken alleen samen met Verwerkingspartners die in staat zijn om een passend beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens te waarborgen. Wij maken uw Persoonsgegevens bekend aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of indien er andere wettelijke gronden voor zijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

We do our best to keep your Personal Data safe.  We use safe protocols for communication and transferring data (such as HTTPS). We use anonymising and pseudonymising where suitable. We monitor our systems for possible vulnerabilities and attacks.

Hoewel wij ons best doen, kunnen wij de veiligheid van informatie niet garanderen. Wij beloven echter dat wij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zullen brengen van inbreuken op gegevens. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen in het gedrang komen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan, mochten er zich toch inbreuken voordoen.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling om informatie van kinderen te verzamelen of dit bewust te doen. Wij richten ons met onze diensten niet op kinderen.

Cookies en andere technologieën die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om klantgedrag te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en om informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies beheren op het niveau van uw browser. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde functies belemmeren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies - deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen bepaalde belangrijke functies op onze website te gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteitscookies - deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in commentaarformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren als u commentaar geeft.
 • Analytics cookies - deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen
 • Advertentiecookies - deze cookies worden gebruikt om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en aansluiten bij uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken. Ze worden meestal op de website geplaatst door reclamenetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak zullen targeting- of advertentiecookies worden gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden.

U kunt de op uw computer opgeslagen cookies verwijderen via uw browserinstellingen. U kunt ook sommige cookies van derden beheren door een privacyverbeteringsplatform te gebruiken zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Voor meer informatie over cookies, bezoek allaboutcookies.org.

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u kunt bekijken hier. Als u niet meer door Google Analytics gevolgd wilt worden, ga dan naar de Google Analytics afmeldingspagina.

Contact Informatie

E-mail: lagrangedepoterie@gmail.com

nl_NLNederlands