Voorwaarden en Condities

Algemene voorwaarden voor vakantieverhuur (2021)
Lees dit document zorgvuldig door voordat u het boekingsformulier invult.

1 Het eigendom gekend als La Grange De Poterie ("het eigendom") wordt aangeboden voor vakantieverhuur, onder voorbehoud van bevestiging door Emma & Catherine Lloyd-Squires ("de Eigenaars") aan de huurder/huurder ("de Klant(en)").

2 Om de woning te reserveren, is een e-mail reserveringsaanvraag nodig van de klant(en) en na bevestiging van ontvangst door de eigenaars, zal de klant(en) worden gevraagd om het boekingsformulier en de aanvaarding van de algemene voorwaarden in te vullen en te ondertekenen. De ondertekende formulieren moeten worden teruggestuurd samen met de betaling van de niet-restitueerbare aanbetaling (50% van de totale huurprijs verschuldigd). Na ontvangst van het contract en de aanbetaling sturen de eigenaren een bevestigingsverklaring. Dit is de formele aanvaarding van de boeking.

3 4 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode dient de resterende huursom te zijn voldaan. Indien de betaling op die datum niet is ontvangen, behouden de eigenaars zich het recht voor om schriftelijk te kennen te geven dat de reservering is geannuleerd. De Klant / s blijven aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de huursom, tenzij de woning kan worden herverhuurd. In dit geval zal clausule 4 van deze boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Indien de betaling niet is ontvangen op de vervaldag, behouden de eigenaars zich het recht voor om schriftelijk te kennen te geven dat de reservering/reservering van de zaal wordt geannuleerd en dat de waarborg volledig zal worden ingehouden. De Klant / s zal blijven aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de huur.

4 Annulering is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door de Eigenaars. In het geval van een annulering door de Client / s, de eigenaars behouden zich het recht voor om te vorderen voor verloren inkomsten en de volgende annuleringskosten toe te passen;

Annulering 12 weken voor de aanvang van de huurperiode; Het totaal van de aanbetaling zal worden terugbetaald aan de Klant(en).
Annulering tussen na 12 weken maar voor 4 weken van het begin van de huurperiode; 100% van de aanbetaling zal worden ingehouden door de eigenaars
Annulering 4 weken of minder voor de aanvang van de huurperiode; 100% van de aanbetaling zal door de eigenaars worden ingehouden en het openstaande saldo voor de huurperiode dient onmiddellijk te worden voldaan.

Elke annulering door de klant(en) moet formeel schriftelijk gebeuren, behalve in het geval van niet-betaling van de totale huurprijs op de vervaldag, die zal worden beschouwd als een formele kennisgeving van annulering door de klant en een schriftelijke kennisgeving zal niet vereist zijn.
In het onwaarschijnlijke geval dat de eigenaren worden gedwongen om uw boeking te annuleren als gevolg van ernstige ziekte of er zijn belangrijke wijzigingen, als gevolg van zaken buiten de controle van de eigenaar, zullen de eigenaren de klant / s zo spoedig mogelijk op de hoogte en de eigenaren zullen de klant / s een volledige terugbetaling van alle door de klant / s betaalde bedragen en de eigenaren zullen geen verdere aansprakelijkheid hebben.

5 Een borg van 150 euro is vereist van de klant / s bij aankomst in geval van schade aan het pand of de inhoud ervan, maar het bedrag voorbehouden door deze clausule zal niet beperken de Klant / s aansprakelijkheid jegens de eigenaars. De borg zal worden gehouden door de eigenaars in afwachting van een bevredigende inspectie. De borg zal worden teruggegeven binnen 14 werkdagen na de klant / vertrek.

6 De huurperiode begint om 16.00 uur op de eerste dag en eindigt niet later dan 10.00 uur op de laatste dag. Elke wijziging van deze tijden moeten worden overeengekomen met en bevestigd door de eigenaars per e-mail (indien mogelijk) voorafgaand aan de aankomst van de klant.

De eigenaars zijn niet verplicht om accommodatie aan te bieden voor de aangegeven tijd en Client / s hebben niet het recht om te blijven in bezetting na de aangegeven tijd (tenzij ingestemd door de eigenaars).

Indien de huurperiode om welke reden dan ook door de Klant(en) wordt ingekort, zal de huurprijs niet worden gewijzigd en zal er geen restitutie plaatsvinden. In het geval van een latere aankomst (na 20.00 uur), moet de Klant / s de eigenaars van tevoren telefonisch op de hoogte.

Het maximum aantal personen dat tijdens de huurperiode in de woning mag verblijven is 2 personen (volwassenen en/of kinderen). Faciliteiten zijn alleen toegankelijk voor de residentiële gasten. De eigenaars staan geen soirees of bijeenkomsten van niet-bewoners toe. Bezoekers mogen geen gebruik maken van de faciliteiten zoals douches, wasmachine etc. De klant / s gaat ermee akkoord niet te handelen op een manier die overlast zou kunnen veroorzaken aan de naburige eigenschappen. Elke klant / s geacht te handelen op een onredelijke wijze zal worden gevraagd om het pand onmiddellijk te verlaten en de klant / borg zal worden ingehouden in zijn geheel door de eigenaars.

7 De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid bij het gebruik van de faciliteiten van de woning. De huurder stemt ermee in een zorgzame huurder te zijn en goed zorg te dragen voor de woning. De huurder stemt ermee in de woning aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat en netheid achter te laten als aan het begin van de huurperiode.

Schoonmaak in het midden van de week kan van tevoren worden geregeld voor 19 euro per uur met een minimum van 3 uur voor de schoonmaker.

De eigenaars behouden zich ook het recht voor om een deel of het geheel van de waarborgsom in te houden, om extra schoonmaakkosten te dekken indien de klant(en) de woning in een onaanvaardbare staat achterlaat/ achterlaten of indien er schade wordt vastgesteld.

8 De huurder(s) zal/zullen de eigenaars onverwijld op de hoogte stellen van eventuele gebreken aan de woning, of defecten aan apparatuur of toestellen, zodat vervanging of reparatie zo snel mogelijk kan plaatsvinden (er worden niet altijd kosten in rekening gebracht, maar de eigenaars worden liever op de hoogte gesteld dan dat ze er later achter komen, na uw vertrek, waar dan kosten in rekening kunnen worden gebracht). De huurder/ huurster verbindt er zich toe om onderhoudspersoneel of schoonmakers een redelijke toegang tot de woning te verlenen voor herstelling en onderhoud.

Klachten kunnen niet worden aanvaard bij of na het vertrek van de Klant.

9 Zoals met vele eigendommen in Frankrijk, zijn er oude gebouwen, lage deuren, balken en andere dergelijke eigenaardigheden. De eigenaars zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade, letsel of overlijden.

10 Het gebruik van de accommodatie en alle voorzieningen is geheel op eigen risico van de klant. Client / persoonlijke bezittingen (met inbegrip van voertuigen) achtergelaten in of rond het pand zijn geheel op eigen risico van de klant en geen verantwoordelijkheid zal worden aanvaard voor verlies of schade daaraan. Alle apparatuur gehuurd door de klant is uitsluitend de klant / verantwoordelijkheid en de eigenaars aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of beschadiging van items.

11. Linnengoed voor 2 personen (een tweepersoonsbed) zal worden verstrekt tijdens de huurperiode (indien meer linnengoed nodig is, zal hiervoor een toeslag van 10 Euro worden berekend). Noch het linnengoed, noch de inrichting en het meubilair van de woning mogen worden meegenomen buiten de woning (met uitzondering van strandlakens en koelbox). Na voltooiing van onze inventaris, zal na vertrek van de klant (tekort aan linnengoed/handdoeken, enz.) worden gefactureerd en het bedrag zal dienovereenkomstig worden afgetrokken van de borgsom.

12 De eigenaars aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verwondingen gemaakt aan de klant / s in de woning of omgeving. De Klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat minderjarigen zijn onder toezicht te allen tijde en niet toegestaan om dwalen begeleid of zonder begeleiding in prive-tuin van de eigenaar of eigendom.

13 De eigenaars zijn niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, verlies of schade van apparatuur achtergelaten op de woning voor gebruik door de Client / s tijdens hun huurperiode.

14 Roken is NIET toegestaan binnen de accommodatie. Het is de klant(en) toegestaan buiten te roken en asbakken zijn voorzien op buitentafels. Sigarettenpeuken mogen niet op de grond worden gedeponeerd en de klant wordt geacht deze op een verantwoorde en passende wijze te verwijderen.

15 Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein. Als u een hulphond heeft neem dan contact op met de eigenaar voordat u boekt. De eigenaar heeft 3 honden die op het terrein leven.

16 De woning is voorzien van een septische put. Gelieve geen maandverband, tampons, doekjes, dikke propjes toiletpapier of condooms door het toilet te spoelen. Gebruik de afvalbak naast het toilet (inleggers zijn aanwezig). De eigenaars voorzien toiletpapier dat fosse septique (septische put) vriendelijk is. Er mag geen ander toiletpapier gebruikt worden door de huurder(s) tijdens de huurperiode. Fosse septique vriendelijke schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën zullen ook worden verstrekt door de eigenaars. Geen bleekmiddel of anti-bacteriële producten te gebruiken in de woning, omdat deze interfereren met het chemisch evenwicht van de fosse septique.

17 De Klant / s, op het onroerend goed moet niet doen, of toestaan dat iets wordt gedaan dat zou of kan leiden tot de verzekering van het onroerend goed vervalt of vernietigbaar of de premie wordt verhoogd. Het recht om het pand te gebruiken kan worden ingetrokken met onmiddellijke ingang door de eigenaars (voor het einde van de huurperiode), door het geven van de klant / s in kennis in geval van de klant / s in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst.

18 De Eigenaars zijn jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor;

a. Elke tijdelijke onderbreking in de levering van openbare diensten aan het onroerend goed, noch met betrekking tot enige apparatuur, toestel of tuinmeubilair of uitrusting.
b. Elk verlies, schade, letsel of overlijden dat het gevolg is van ongunstige weersomstandigheden, oproer, stakingen, oorlog of andere zaken die buiten de macht van de eigenaars liggen.
c. Alle verlies, schade of ongemak veroorzaakt of geleden door de Opdrachtgever als de woning zal worden vernietigd of aanzienlijk beschadigd voor de aanvang van de huurperiode. In een dergelijk geval, vóór de aanvang van de huurperiode de eigenaars zal terugbetalen, binnen twee werkweken na kennisgeving aan de Klant, alle bedragen die eerder betaald aan de eigenaars voor de huurperiode. In het geval van de reservering wordt geannuleerd of gewijzigd als gevolg van overmacht (met inbegrip van overstromingen, stormen, rellen, stakingen, oorlogen en daden van God) of andere gebeurtenissen buiten de controle van de eigenaars, de eigenaars 'kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

19 Computers, Servers, Wifi en elektronische apparatuur

Wifi wordt gratis ter beschikking gesteld. De eigenaars kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het verlies of het ontbreken van een stabiele internetverbinding. Wifi bereik strekt zich uit binnen de grenzen van het huis en tot de voorste zithoek van het pand, de ligstoelen ontvangen geen Wifi.
GEBRUIK GEEN SITES met ILLEGALE inhoud, anders worden uw gegevens op verzoek aan de bevoegde autoriteiten (politie enz.) verstrekt.

20 Het parkeren van caravans (al dan niet gemotoriseerd) kampeerauto's, of tenten is niet toegestaan op het terrein van het eigendom of de omgeving.

21 Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor letsel van een gebruiker of bezoeker en verlies of beschadiging van bezittingen van de klant of bezoeker, met inbegrip van motorvoertuigen.

22 In geen geval zal de aansprakelijkheid van de eigenaar jegens de klant(en) het bedrag van de voor de huurperiode betaalde huursom overschrijden.

23 De eigenaars behouden zich het recht voor om tussen het moment van de reservering en de begindatum van de huurperiode wijzigingen aan te brengen aan het interieur en/of het exterieur van de woning. De eigenaars kunnen niet garanderen dat de woning en de omgeving vrij zullen zijn van bijkomende structuren (zoals extra schuilplaatsen enz.). De eigenaars behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan bepaalde onderdelen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan veiligheidseisen of andere wijzigingen in de wet of relevante gedragscodes.

24 Van tijd tot tijd de eigenaars zou willen publiceren van de klant / opmerkingen op de websites van het pand, advertenties en sociale media. Tenzij anders gevraagd, zullen de eigenaren ervan uitgaan dat de klant / s heeft geen bezwaar.(GDPR)

25 Hoewel al het mogelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de beschrijving van het pand en de nabijgelegen faciliteiten zo nauwkeurig mogelijk is, kunnen de eigenaars geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele wijzigingen buiten de controle van de eigenaar.

26 Het contract is vrij tot stand gekomen en zal worden erkend als het geheel van de overeenkomst. Alleen die wijzigingen of aanpassingen die uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd, bijgevoegd, gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever(s) en de eigenaars zullen worden aanvaard. Geen persoon die geen partij is bij dit contract zal enig recht hebben onder of in verband met het. Wijziging van een wezenlijk onderdeel van het contract.

Indien de eigenaars zich genoodzaakt zien om vóór de aangekondigde begindatum van het verblijf één of meerdere sleutelelementen van het contract te wijzigen, kan de klant/klant, na ontvangst van een kennisgeving van de eigenaars per aangetekende brief, het contract beëindigen en, zonder aftrek, een onmiddellijke terugbetaling van alle betaalde bedragen ontvangen, of de aangeboden wijziging of vervanging aanvaarden, in welk geval en wijzigingen van het contract met vermelding van eventuele wijzigingen door beide partijen moeten worden ondertekend.

27 Dit Contract is volledig onderworpen aan de Franse wet en wordt geacht in Frankrijk te zijn opgesteld. Elke procedure die voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract kan voor elke bevoegde Franse rechtbank worden gebracht.

28 Houdt u er rekening mee dat deze voorwaarden deel uitmaken van de bevestigingsbrief van de eigenaar en de klant wordt geacht deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zodra de aanbetaling aan de eigenaren is gedaan.

Door het aankruisen van het vakje op het boekingsformulier heb ik/hebben wij (namens mijn partner/gast) kennis genomen van de bovenstaande voorwaarden, heb ik/hebben deze bevestigd, aanvaard en ga ermee akkoord.

nl_NLNederlands